مطالب مرتبط:

نمایندگان پنج ولایت از سفرهای ولایتی شان به مجلس گزارش دادند

نمایندگان ولایت های هرات، بلخ، سمنگان، سرپل و زابل گزارش سفرهای ولایتی شان را به مجلس ارایه کردند.

مطالب اخیر