مطالب مرتبط:

دست‌آوردها و چالش‌های امنیتی افغانستان در سال ۱۳۹۵

سالی که گذشت برای نیروهای امنیتی و غیر نظامیان چگونه سالی بود؟ جنگ و خشونت‎ها از شروع سال آغاز شد و طالبان در ن...

مطالب اخیر