مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: افغان‎ها در سال نو، کشور شان را بسازند

رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت سال نو، از تمامی افغان‎ها خواسته تا دست به دست هم داده و کشور شانرا بسازند. آ...

مطالب اخیر