مطالب مرتبط:

بیش از ۱۰ هزار مخالف مسلح در سال ۱۳۹۵ در افغانستان کشته شده اند

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۵ ه. ش بیش از ۱۰ هزار هراس افگن در جریان عملیات های نیروهای امن...

مطالب اخیر