مطالب مرتبط:

دستاوردها و مشکلات حکومت افغانستان در آوردن صلح در سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵ در بخش پروسه صلح برای حکومت و شورای عالی صلح افغانستان یک سال پر چالش اما پر دست‌آورد خوانده شده‎است. ...

مطالب اخیر