مطالب مرتبط:

وزارت‌های سکتوری: در ۱۳۹۵ صدها پروژۀ متوسط و بزرگ عملی شده‌اند

حکومت افغانستان می‌گوید، در مقایسه با سال گذشته در سال ۱۳۹۵ کارهای زیادی در بخش بازسازی صورت گرفته و پروژه‌های ...

مطالب اخیر