مطالب مرتبط:

روند توزیع تذکره الکترونیکی ۹۰ روز دیگر آغاز می شود

کابل(پژواک،۳۰حوت ۹۵): رئیس جمهور، به نهادهای مربوط دستور داده است تا برای توزیع تذکره های الکترونیکی آمادگی بگی...

مطالب اخیر