مطالب مرتبط:

کمپاین محو بی سوادی در غزنی

طی چند سال بیشتر روی کمیت برنامه های آموزشی توجه شده است نه کیفیت،پس باید مسؤلان برنامه های آموزشی در کنار کمیت...

مطالب اخیر