مطالب مرتبط:

هزاران نیروی امنیتی جهت تامین امنیت جشن نوروز در بلخ موظف شده‎اند

با آنکه برای تجلیل از نوروز سال ۱۳۹۶ از دو ماه پیش یک کمیسیون آمادگی تشکیل شده بود و در آن کمیته‎های فرهنگی و ا...

مطالب اخیر