مطالب مرتبط:

افغانستان در ۲۰۱۷ میلادی ۱۴۱مین کشور خوشحال دنیا است

در گزارش بین المللی سال ۲۰۱۷ میلادی "کشورهای خوشحال جهان" افغانستان در ردیف ۱۴۱ مین قرار گرفته‎است. د...

مطالب اخیر