مطالب مرتبط:

مرتضوی: قرارداد های معادن بعد از بررسی همه جانبه عقد می‌گردند

ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا می‌گوید که دقت و شفافیت در قرار داد‌های معادن یک ...

مطالب اخیر