مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: حکومت دوام کار وزرای سرپرست را بر ملت تحمیل می‎کند

ولسی جرگه افغانستان از حکومت با جدیت می‎خواهد تا به جای وزرای سرپرست افراد جدید را جهت کسب رای اعتماد به این جر...

مطالب اخیر