مطالب مرتبط:

به خاطر تجلیل از نوروز تدابیر ویژۀ امنیتی گرفته شده است

مقام‌ها در وزارت امور داخله افغانستان از تدابیر ویژه امنیتی، در روزهای سال نو در هم‌آهنگی باسایر نهادهای امنیتی، در سرتاسر کشور خبرمی‌دهند.

مطالب اخیر