مطالب مرتبط:

مرتضوی: در تطبیق توافقنامه با حزب اسلامی ممانعتی وجود ندارد

حکومت افغانستان می گوید برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل منتظر اعلام حزب اسلامی در این رابطه است. شاه حسین مرتض...

مطالب اخیر