مطالب مرتبط:

تیم ملی وزن برداری افغانستان حایز سه مدال برونز شد

تیم ملی وزن برداری افغانستان از بیست و دومین دور مسابقات بین المللی وزن برداری حایز سه مدال برونز شدند. عاطفه م...

مطالب اخیر