مطالب مرتبط:

جرمنی ۲۰ میلیون یورو با وزارت انکشاف دهات کمک کرده‌است

جرمنی ۲۰ میلیون یورو با وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان کمک کرده‌است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیوآ...

مطالب اخیر