مطالب مرتبط:

جاپان ۸.۶ میلیون دالر به وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد

قرارداد کمک ۸.۶ میلیون دالر امریکایی میان سفیر جاپان و وزیر صحت عامه افغانستان در کابل امضا شد. وزارت صحت عامه ...

مطالب اخیر