مطالب مرتبط:

محاکمه علنی سه کارمند قطعات خاص پولیس آغاز شده‌است

محاکمه علنی سه تن از کارمندان قطعات خاص پولیس امروز در کابل آغاز شده‌است. این محاکمه در مرکز عدلی و قضایی مبارز...

مطالب اخیر