مطالب مرتبط:

وزیری: سال ۱۳۹۶ سال شکست کامل دشمن است

نهادهای امنیتی سال ۱۳۹۶ را برای دشمنان افغانستان سال شکست کامل عنوان کرده می‌گویند که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲هزار و ۳۰۰ تن از آنان کشته شده‌اند.

مطالب اخیر