مطالب مرتبط:

احمدزی: حکومت باید با یک برنامۀ جامع در نشست مسکو شرکت کند

پس از آنکه حکومت افغانستان تائید می‌کند که هیئت از جانب افغانستان در نشست صلح، بازسازی و امنیت افغانستان در مسک...

مطالب اخیر