مطالب مرتبط:

رسولی: ۳ کارمند قطعات خاص پولیس بطور علنی محاکمه می‌شوند

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که سه تن از کارمندان قطعات خاص پولیس امروز در کابل به طور علنی محاکمه می‌شوند. م...

مطالب اخیر