مطالب مرتبط:

جاپان بیش از هشت میلیون دالر به سکتور صحت افغانستان کمک کرد

کابل(پژواک، ٣٠ حوت٩٥): دولت جاپان، بیش از هشت میلیون دالر به سکتور صحت افغانستان در حالی کمک نمود که به گفتۀ وز...

مطالب اخیر