مطالب مرتبط:

نخستین جلسه “وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی” برگزار شد

نخستین جلسه معرفی رییس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینات منسوبین ارشد قوای دفاعی و امنیتی به ریاست ریاست محمدا...

مطالب اخیر