مطالب مرتبط:

پیشینه گرامیداشت سنت نوروز در افغانستان

جشن نوروز یکی از آیین‌های کهن حوزه تمدنی فارسی‌زبانان است که از دوره‌های گذشته تاکنون در این مناطق گرامی داشته ...

مطالب اخیر