مطالب مرتبط:

همه رسم و رسوم نوروز در افغانستان

تجلیل از سال نو و نوروز یک عنعنه تاریخی است که با اسلام در تقابل قرار نمی گیرد. نوروز باستانی یکی از جشن های طب...

مطالب اخیر