مطالب مرتبط:

دهها تن از آگاهان دینی در شهر مزارشریف، اقدام به پاک کاری جاده ها نمودن

مطالب اخیر