مطالب مرتبط:

رسانه های پاکستان: پاسخ طالبان برای اشتراک در نشست مسکو مثبت است

رسانه‌های پاکستانی به نقل از افراد گروه طالبان گزارش می‌دهند که این گروه آمادۀ حضور در کنفرانسی که در آیندۀ نزدیک در روسیه برگزار می‌شود، هستند.

مطالب اخیر