مطالب مرتبط:

٢٠١٧ سال پرچالش براى افغانستان خواهد بود

کابل (پژواک،٣٠حوت٩٥): دفتر هماهنگى کمکهاى بشرى سازمان ملل متحد مى گويد که ٢٠١٧ يک سال پرچالش ديگر براى افغانستا...

مطالب اخیر