مطالب مرتبط:

پاکستان، طالبان را به نشست صلح افغانستان در مسکو دعوت کرده است

با آن که دولت افغانستان با اشتراک طالبان در کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در مسکو برگزار شود مخالفت کرده ام...

مطالب اخیر