مطالب مرتبط:

بسیاری از خانه های بغلان در جنگ ویران شد

در جریان یک ماه نبرد طالبان با نیروهای امنیتی کشور، تمامی خانه‌های غیر نظامیان در مناطق زیر اداره طالبان ویران ...

مطالب اخیر