مطالب مرتبط:

نمایندگان پارلمان، عاملان اصلی فساد هستند

پس از حمله به شفاخانه چهارصدبستر، نمایندگان مردم در مجلس می گویند مسوولان امنیتی خاین ملی هستند و باید بی درنگ ...

مطالب اخیر