مطالب مرتبط:

برگزاری سومین نشست مسکو درباره صلح افغانستان

براساس گزارش رسانه‌های معتبر روسیه در 25 ماه حمل سال ۱۳۹۶ خورشیدی، روسیه میزبان نشستی در پیوند به صلح حکومت افغ...

مطالب اخیر