مطالب مرتبط:

روسیه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پروژې له سره پيلوي

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي، دوی غواړي هغه پروژې له سره پيل کړي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې پیل ک...

مطالب اخیر