مطالب مرتبط:

افغانستان خواهان همکاری جاپان در بخش “مرمت و حفظ تندیس های بودا” شد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور در دیدار با سفیر جاپان در کابل خواهان کمک و همکاری های جاپان در بخش های م...

مطالب اخیر