مطالب مرتبط:

اولين جلسۀ بورد عالی نظارت بر تعیینات منسوبین ارشد قوای دفاعی و امنيتی دایر شد

کابل (پژواک، ٢٩حوت٩٥): نخستین جلسۀ معرفی ريیس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینات منسوبین ارشد قوای دفاعی و امني...

مطالب اخیر