مطالب مرتبط:

اصلاحات انتخاباتی باید اعتماد مردم را جلب کند

در حالیکه کشورهای کمک کننده، تامین هزینه انتخابات را به برگزاری انتخابات شفاف و اصلاح سیستم انتخاباتی مشروط کرد...

مطالب اخیر