مطالب مرتبط:

از جنگ تا معامله و از ظهور تا افول در سال 95

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، سال جدید از راه رسید و نوروز در آستانه تابیدن است، فصل ها یکی پس از دیگ...

مطالب اخیر