مطالب مرتبط:

15 هزار کانتینر اموال تجارتی افغانستان در پاکستان

هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در پاکستان متوقف شده و هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود. آذرخش حافظی رییس...

مطالب اخیر