مطالب مرتبط:

مسلمیار: یک شخص مناسب باید بحیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شود

مشرانو جرگه افغانستان می‌گوید که حکومت باید برای ریاست شورای عالی صلح شخص مناسب را تعیین کند فضل الهادی مسلمیار...

مطالب اخیر