مطالب مرتبط:

بدعت در دین حرام است؛ نه تجلیل از زیبایی ها!

کسانیکه با تکریم و تجلیل از سال نو و بهار زیبا، مشکل دارند از گوهر ارزشمند و بهاداری چون عقل و منطق سالم بی بهر...

مطالب اخیر