مطالب مرتبط:

“ناامنی، مشارکت فعال و گستردۀ زنان در انتخابات آينده را کمرنگ خواهد ساخت”

کابل (پژواک، ۲۹ حوت ۹۵): یافته های يک نهاد انتخاباتى می رساند که ناامنی در کشور، يک چالش در برابر حضور زنان در ...

مطالب اخیر