مطالب مرتبط:

سرپرست وزارت امورخارجه دستاوردهای این وزارت در سال 1395 را تشریح کرد

صلاح الدين رباني؛ سرپرست وزارت امورخارجه کشور طی یک نشست خبری در مورد دست آوردهاي این وزارت در سال ١٣٩٥گزارش داد.

مطالب اخیر