مطالب مرتبط:

علت کاهش تعداد درخواست کننده‌های ترک تابعیت افغانستان چیست؟

وزارت عدلیه افغانسان می‌گوید، تعداد درخواست کننده‌های ترک تابعیت افغانستان کاهش یافته است. سخنگوی وزارت عدلیه گ...

مطالب اخیر