مطالب مرتبط:

تیم ملی کرکت افغانستان در برابر ایرلند پس از پنج پیروزی تن به شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان پس از چندین پیروزی پی‌هم، سرانجام در سومین دیدار بین‌المللی ۵۰آوره، در برابر ایرلند مغلوب گردید.

مطالب اخیر