مطالب مرتبط:

ملاقات سرور دانش با سفیر جدید جاپان درافغانستان

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که میتسوجی سوزوکا سفیر جدید جاپان درافغانستان، بعد از چا...

مطالب اخیر