مطالب مرتبط:

قانون حمایت از حقوق مستهلکین تنفیذ شد

مسئولان وزارت تجارت، از تنفیذ قانونی خبر می دهند که بر اساس آن، از حقوق مصرف کنندگان حمایت صورت گرفته و جلو ورو...

مطالب اخیر