مطالب مرتبط:

۹۰تن از گروه های هراس افگن در ۲۴ساعت گذشته کشته شدند

وزارت دفاع ملی کشور از کشته‌ شدن نزدیک به ۹۰ تن از هراس‌افگنان در ۲۴ ساعت گذشته خبر میدهد.

مطالب اخیر