مطالب مرتبط:

روند توزیع پاسپورت و شناسنامه برای شهروندان افغانستان درخارج از کشور آغاز شده است

وزارت خارجه می‌گوید که در اکثر نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان، روند توزیع پاسپورت و شناسنامه برای شهروند...

مطالب اخیر