مطالب مرتبط:

گزارش تصویری: کودکان پرورشگاه مزار شریف

پیام آفتاب: در این پرورشگاه بیش از 90 کودک که در سنن بین 3 ساله تا 17 ساله می باشند، زندگی می کنند.

مطالب اخیر