مطالب مرتبط:

نشست وزیران مالیۀ ۲۰ کشور جهان بی نتیجه به پایان رسید

نشست وزرای ۲۰ کشور جهان که به (جی ۲۰) مشهور است، در مورد تجارت آزاد و تغییرات اقلیمی در آلمان به مدت دو روز برگزار شده بود که بدون کدام نتیجه به پایان رسید.

مطالب اخیر